Решения за информационна сигурност

Под информационна сигурност разбираме мерките за защитата на информацията и поддържащата я инфраструктура от случайни или преднамерени въздействия. В информационно общество наличността на информация е основна нужда. Информационната сигурност е един от най-важните аргументи, от бизнес гледна точка, за управление на информационните системи и надеждното съхраняване на данните на организацията. Експертите на ЕВРИСТА ЕООД в…

Прочетете повече

Лидерът в ИТ аутсорсинга

Фирма ЕВРИСТА ЕООД извършва професионален ИТ АУТСОРСИНГ 1 на услуги в областта на информационните технологии (ИТ) Всяка фирмена организация има основни, второстепенни и спомагателни дейности, за които се грижат съответните специалисти. Те имат нужда от работна среда, заплащане,осигуровки, развитие и обучение. Всеки мениджър периодично оценява вложените средства и придобитите ползи. Често пъти се стига до…

Прочетете повече