Поддръжка на сървъри, мрежи и комуникации

ЕВРИСТА ЕООД проектира, инсталира и поддържа сървъри, сториджи и клъстери. Изпълняваме тези дейности по договор за абонаментна поддръжка, както и по индивидуална заявка.
Поддръжка на сървъри от ЕВРИСТА
 • Пълна хардуерна и софтуерна поддръжка.
 • 24/7/365 мониторинг.
 • Сървъри с операционна система MS Windows server и Linux server.
 • Платформи за виртуализация (Hypervisor): Microsoft Hyper-V; VMware ESXi, vSphere, Xen Project Hypervisor, KVM, както и виртуални машини (сървъри).
 • Пощенски (е-mail) сървъри MS Exchange, Zimbra, Postfix E-Mail Server.
 • Комуникационни сървъри/рутери.
 • Терминалени сървъри (MS Terminal Services).
 • Активна директория (MS Active Directory).
 • Web & ftp сървъри.
 • Сървъри за видео наблюдение.
 • Поддържаме архиви на архивиращи устройства.
 • Разработваме и поддържаме стратегии за архивиране.
 • Поддържаме мрежови дискови масиви за съхранение на данни Network Attached Storage (NAS).
 • Поддържаме системи за блоково съхранение на данни Storage Area Network (SAN).
 • Изграждаме и поддържаме клъстери от сървъри.
 • Мигрираме физически към виртуални машини (VM).
 • Инсталираме, конфигурираме и поддържаме управляеми комутатори (суичове).
 • Инсталираме, конфигурираме и поддържаме защитени Wi-Fi мрежи.
 • Конфигурираме и поддържаме VLAN (виртуални локални мрежи).
 • Наблюдаваме и управляваме трафика на компютърните мрежи.
 • Инсталираме, конфигурираме и поддържаме комуникационни рутери.
 • Инсталираме, конфигурираме и поддържаме защитни стени (firewall).
 • Конфигурираме и поддържаме надеждни VPN (виртуални частни мрежи).

Свържете се с нас

Свържете се с нас

ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТРИ

ЕВРИСТА ЕООД поддържа компютри и компютърна периферия. Изпълняваме тези дейности по договор за абонаментна поддръжка, както и по индивидуална заявка.
Спазване на конфиденциалност по отношение на клиентската информация
Решаване на всички хардуерни и мрежови проблеми
Извършване на месечен архив на данните
Инсталиране и преинсталиране да компютри и софтуерни продукти със запазване на данните
Извършване на периодична хардуерна и софтуерна профилактика на компютрите
Решаване на всички софтуерни проблеми, свързани с операционните системи и драйверите на компютрите
Управление на контрола на достъпа до данните в мрежата
Решаване на всички софтуерни проблеми, свързани с инсталираните стандартни приложни програмни продукти на компютрите
 • Офис приложения.
 • Електронна поща.
 • Мрежови и комуникационни казуси.
 • Антивирусни програми.
 • Стандартни графични приложения.
 • Изключения правят специализирани софтуерни продукти като счетоводни програми, ERP системи, CRM системи – за тези случаи оказваме енергично съдействие в рамките на колегиалните отношения с официалния представител на софтуерния продукт.
Спазване на конфиденциалност по отношение на клиентската информация
Решаване на всички хардуерни и мрежови проблеми
Извършване на месечен архив на данните
Инсталиране и преинсталиране да компютри и софтуерни продукти със запазване на данните
Извършване на периодична хардуерна и софтуерна профилактика на компютрите
Решаване на всички софтуерни проблеми, свързани с операционните системи и драйверите на компютрите;
Управление на контрола на достъпа до данните в мрежата
Решаване на всички софтуерни проблеми, свързани с инсталираните стандартни приложни програмни продукти на компютрите
 • Офис приложения.
 • Електронна поща.
 • Мрежови и комуникационни казуси.
 • Антивирусни програми.
 • Стандартни графични приложения.
 • Изключения правят специализирани софтуерни продукти като счетоводни програми, ERP системи, CRM системи – за тези случаи оказваме енергично съдействие в рамките на колегиалните отношения с официалния представител на софтуерния продукт.

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

ЕВРИСТА ЕООД предлага три гъвкави абонаментни плана за поддръжка: СТАНДАРТЕН, ЕКСПЕРТЕН и РАЗШИРЕН.
Покритие на абонаментната поддръжка:
 • Поддръжка на сървъри, сториджи и клъстери.
 • Пълен периодичен архив на информация.
 • Поддръжка на компютърни мрежи и комуникации (интернет връзки, VPN, компютърна мрежа (кабелна среда, мрежови комутатори (switch), Wi-Fi, VLAN).
 • Поддръжка на системи за информационна сигурност: защитни стени (Firewall), защита от изтичане/загуба на информацията (DLP), криптиране.
 • Компютърна поддръжка на настолни, преносими и индустриални компютри (хардуер, системен и приложен софтуер).
 • Поддръжка на периферни устройства (принтери, скенери, многофункционални устройства).
 • Поддръжка на системи за видео наблюдение (видеокамери, NVR/DVR).
 • Поддръжка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS).
 • Поддръжка на VoIP телефонни централи.
Компютърна поддръжка на ЕВРИСТА

За всеки от плановете получавате:

 • Персонален екип, съставен от основен и заместващ ИТ специалист.
 • Задължителни 2 профилактични посещения на ИТ специалист на месец.
 • Неограничен брой сервизни заявки с изпълнение на място или отдалечено.
 • Срок за реакция от 15 минути до 2 работни часа.
 • Тикетинг система за заявки и отчетност на адрес: https://support.evrista-bg.com/.
 • Периодична хардуерна и софтуерна профилактика.
 • Акаунт мениджър (персонален отговорник) за всякакви въпроси и развитие на ИТ.
 • Преференции при закупуване на нова техника, софтуер, консумативи.
 • Нулеви непредвидени разходи по поддръжка.

Абонаментни планове и цени за месечна абонаментна поддръжка на компютърни системи (с включен ДДС)

Вид абонаментен план Стандартен Експертен Разширен
Цена за поддръжка на 1 компютър 33.60 лева 43.20 лева 171.80 лева
Услуги, включени в абонаментни планове:
Планирани (профилактични) посещения на месец 1 посещение 2 посещения 4 посещения
Извънредни (инцидентни) сервизни казуси на месец Неограничени Неограничени Неограничени
Извънредни (инцидентни) сервизни посещения на месец Неограничени Неограничени Неограничени
Софтуерна поддръжка (системна и приложна-стандартни офис приложения)
Антивирусна поддръжка
Поддръжка на електронна поща: клиент – сървър
Отдалечено администриране и отстраняване на проблеми
Помощ по телефон
Хардуерна поддръжка
Предоставяне на оборотна техника
Поддръжка на комуникационно оборудване и локални мрежи
Поддръжка на периферно оборудване
Поддръжка на UPS устройства
Поддръжка на мрежови устройства за съхранение на данни
Поддръжка и администриране на сървърни системи, активна директория
Поддръжка на системи за информационна сигурност
Поддръжка на телефонни системи
Архив на данни и фирмена поща
Disaster Recovery поддръжка и планиране
Инвентаризация, оптимизация и развитие на Информационната система
Поддръжка в извънработни дни

Забележки:

 1. Поддръжката се извършва в официалните работни дни за Република България от 9.00 – 18.00 часа (освен за план Разширен).
 2. Поддръжката на специализирани софтуери (например счетоводни системи, ERP, CRM) подлежи на допълнително споразумение.
 3. Посочените цени се отнасят за компютърни системи, разположени на един адрес.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

ИHДИВИДУАЛНА ЗАЯВКА

За клиенти без договор за абонамент предлагаме възможност за съдействие по индивидуална заявка.
По същия начин можете да тествате и как ще Ви обслужваме, когато решите да работим за Вас по договор за абонаментна поддръжка.
Ще разговаряте с компетентен ИТ специалист
Ще уточним заедно Вашите изисквания
Ще съгласуваме час да Ви посети ИТ специалист или да Ви окаже дистанционно съдействие