• Миграция и виртуализация на сървъри.
 • MS Active directory, terminal serve.
 • Секюрити решения.
 • Mail server.
 • VoIP телефонна централа.
 • Firewall, VPN.
 • Изграждане на опорна оптична мрежа и локални мрежи.
 • Сървърни решения.
 • Секюрити решения.
 • Firewall.
 • Миграция и виртуализация на сървъри.
 • Cluster, MS Active directory.
 • Секюрити решения.
 • Mail server.
 • VoIP телефонна централа.
 • Firewall, VPN.
 • Миграция и виртуализация на сървъри.
 • Cluster, MS Active directory.
 • Секюрити решения.
 • Съдействие при внедряване и поддръжка SAP HANA.
 • Firewall, VPN.
 • Миграция и виртуализация на сървъри.
 • MS Active directory, terminal server.
 • Секюрити решения.
 • Mail server.
 • VoIP телефонна централа.
 • Firewall, VPN.
 • Инсталиране и настройка на значително количество работни станции.
 • Одит на информационната система и анализ на наличната степен на информационна сигурност.
 • Документиране на процедури за работа на ИТ.
 • Миграция и виртуализация на сървъри.
 • MS Active directory, terminal server.
 • Секюрити решения.
 • Mail server.
 • Firewall, VPN.
 • Доставка и инсталация на значително количество сървъри.
 • Доставка и частична инсталация на ИТ оборудване за над 200 работни места.
 • Firewall, VPN връзки.