Изграждане на компютърни мрежи

Работим в следната последователност:

 • Предварителен разговор, получаване на архитектурна подложка и/или план на обекта.
 • Оглед на сграда, офиси, разположение на работните места, служебни помещения, трасета на комуникации и ел. захранване.
 • Предварителна оферта за изпълнение – одобрение от клиента и уточнения на заданието.
 • Втори оглед (ако е необходим).
 • Изготвяне на проект и прецизна оферта.
 • Одобрение на график за работа и контактни лица от страна на клиента.
 • Изграждане на кабелни трасета (тръби, кабелни скари, лайсни), полагане на кабели.
 • Монтиране на шкафове, розетки и съединителни панели.
 • Измерване и маркиране на кабели, розетки и панели.
 • Аранжиране на комуникационни и сървърни шкафове.
 • Изготвяне на документация.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изграждане на комуникации

Работим в следната последователност:

 • Предварителен разговор за специфициране на нуждите на клиента
 • Оразмеряване и разписване на мрежите
 • Специфициране и разработване на план при отпадане на интернет доставчик – вътрешна мрежа, изнесени работни места, достъп до бази данни, имейл сървъри, други критични ресурси
 • Специфициране на необходимите мрежови комутатори (switch), VLAN, рутери (router), защитни стени (FireWall), VPN
 • Избор на технически устройства
 • Оферта за доставка, инсталация, настройка и евентуална поддръжка – одобрение от клиента
 • Инсталиране и настройка
 • Изготвяне на документация.

Изграждане на видео наблюдение

Работим в следната последователност:

 • Предварителен разговор за специфициране на нуждите на клиента.
 • Физически оглед.
 • Установяване на желания периметър за наблюдение.
 • Специфициране на подходящи модели камери и NVR/DVR.
 • Оферта за доставка, инсталация, настройка и евентуална поддръжка – одобрение от клиента.
 • Инсталиране и настройка.
 • Предприемане на мерки срещу пробив в ИТ инфраструктурата през системата за видео наблюдение.
 • Изготвяне на документация.