ЕВРИСТА, ЕВРИСТА ЕООД

От създаването си фирма ЕВРИСТА ЕООД внедри система за управление на качеството ISO 9001.
От 2015 г. имаме разработена и внедрена система за управление сигурността на информацията, съгласно изискванията на ISO 27001:2013
През 2018 г. преминахме успешно ресертификация по двата стандарта, съгласно техните най-нови издания.
ISO 27001 на ЕВРИСТА
Притежаваме сертификат за управление сигурността на информацията, съгласно изискванията на управление сигурността на информацията, съгласно изискванията на ISO/IEC 27001:2013 Номер на сертификат: 182641-2015-AIS-BGR-UKAS.
Сертификатът обхваща следния предмет на дейност:
Сигурност на информацията в процесите на абонаментна поддръжка на компютърна и комуникационна техника и на системен и приложен софтуер. Продажба и инсталация на компютърна и комуникационна техника, системен и приложен софтуер и ИТ секюрити решения в съответствие с декларация за приложимост версия 1.0 и с изискванията
на Регламент (ЕС) 679 / 2016.
ISO 9001 на ЕВРИСТА
Притежаваме сертификат за съответствие със стандарта за системи за управление на качеството, съгласно
изискванията на ISO/IEC 9001:2015. Номер на сертификат: 269093-2018-AQ-BGR-RvA.
Сертификатът обхваща следния предмет на дейност:
Услуги по продажба, инсталация и поддръжка на компютърна и комуникационна техника, компютърни мрежи, системен и приложен софтуер, решения за информационна сигурност, индустриални системи, офис оборудване и
системи за мониторинг. Асемблиране на персонални и индустриални компютри и сървъри.