Backup (архивирането) е задължителен процес. Обхваща следните компоненти на ИТ инфраструктурата:
 • Сървъри (самостоятелно инсталирани и виртуални машини) – периодичност – минимум веднъж дневно.
 • Бази данни – периодичност – минимум веднъж дневно – желателно и по-често.
 • Комуникационни и защитни устройства (рутери и защитни стени) – периодичност – след всяка промяна в настройките.
 • Мрежови управляеми комутатори – периодичност – след всяка промяна в настройките.
 • Важни/ключови и/или специализирани работни компютри – периодичност – минимум веднъж дневно.
Желателно е да се ползва специализиран софтуер за архивиране, който пази множество стари версии на бекъпите
Препоръчваме да се придържате към правилото за архивиране 3-2-1. Това е една от най-добрите практики:
 1. Съхранявайте поне три копия на данните си. Това включва оригиналното копие и най-малко два архива.
 2. Съхранявайте резервните данни в два различни типа хранилища.
  Шансовете да имате две повреди от един и същи вид съхранение са много по-добри от тези за два напълно различни типа съхранение. Следователно, ако имате данни, съхранени на вътрешен твърд диск, уверете се, че имате вторичен тип хранилище, като например външно или преносимо хранилище или облак.
 3. Съхранявайте поне едно копие на данните извън сайта (офиса на фирмата).
  Дори ако имате две копия на два отделни типа хранилище, но и двете се съхраняват на място, локално бедствие може да изтрие и двете. Съхранявайте третото копие на място извън офиса (например в облака).
Правилото за архивиране 3-2-1 е отлична практика, защото гарантира, че ще имате копие на данните си, независимо какво се случва. Много копия ви предпазват от загуба на единственото копие на данните ви. Множеството местоположения гарантират, че няма нито една точка на провал и че вашите данни са защитени от бедствия като пожари и наводнения. Препоръчваме ви, когато говорите с доставчик на резервни копия, да сте сигурни, че ги питате как тяхното резервно решение съответства на 3-2-1.
Проверката на архивите е задължителна и се прави на няколко нива с различна периодика:
 • Получава се автоматичен периодичен имейл от архивиращия софтуер, за това, че е минал успешно планираният бекъп.
 • Проверява се ръчно от специалист (логове и съобщения) дали архивиращия софтуер работи нормално, минават ли успешно бекъпите и спазен ли е графика на бекъпите.
 • Проверява се ръчно част от бекъпа дали може да се възстанови успешно.
 • Прави се веднъж на няколко месеца ръчно и пълно възстановяване на информацията от бекъпите.
Решения за Backup & Disaster Recovery от ЕВРИСТА
DISASTER RECOVERY (възстановяване след инцидент) – е разписана и проверена процедура от последователни действия за ГАРАНТИРАНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на ИТ инфраструктурата:
 • Средства за ИТ информационна сигурност.
 • Комуникации.
 • Вътрешна мрежа.
 • Сървъри.
 • Бази данни и приложения (например ERP, CRM, финансово-счетоводен софтуер).
 • Работни компютри.
 • Специализирани устройства (напр. POS терминали, мрежови принтери).
 • Електро захранване (USP, дизел агрегат).
Процедурата трябва да е тествана и да гарантира:
 • Пълно възстановяване на работоспособност и изправност.
 • Предварително известен срок за възстановяване на работоспособност и изправност.
 • Откриване на причината за инцидента и взимане на допълнителни мерки за избягване на следващ аналогичен инцидент.