Всички цени са в ЛЕВА с включен ДДС. ДДС в размер на 20% се начислява за всички стоки и услуги. Обявените цени и часови ставки се отнасят за услуги, извършвани в работен ден и в работното време на фирма ЕВРИСТА ЕООД от 9:00 до 18:00 часа.

 

Цените на услугите не включват цената на вложените резервни части и консумативи, ако това е наложително при извършването им.