Създаването и развитието на корпоративната ИТ инфраструктура изисква предварителен анализ на бизнес процесите и информационните потоци на организацията, планиране и формиране на единна концепция и стратегия. Това е и условие за създаване на ефективна и дългосрочна инвестиционна политика, както и гаранция за съвместимост на приложенията и управляемост на информационното обслужване. Системният подход, характерен за решенията и услугите, които предлагаме, осигурява реалното постигане на конкурентни предимства от прилагането на информационните технологии.
Решенията, които разработваме и внедряване обхващат цялостната ИКТ инфраструктура или отделни нейни звена.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

МРЕЖОВА, КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА АРХИТЕКТУРА

С богатия си 17 годишен опит екипа на ЕВРИСТА ЕООД извършва проектиране, внедряване и поддръжка на съвременни ИТ решения, базирани на широка гама от продукти и решения на утвърдени световни производители:
  • Изграждане на компютърна мрежа.
  • Изграждане на защитени комуникации.
  • VoIP телефония и IP видео наблюдение.
  • Инсталиране на сървъри, виртуализация, клъстери, базиданни.
  • Системи за защита на информационната сигурност.
  • Системи за архивиране и резервиране на и информацията.
  • Планове за гарантирано възстановяване след срив на ИТ.