ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТРУКТУРАТА НА КОМПАНИЯТА

 • Запознаване със служителите и техните отговорности.
 • Опознаване на офисната инфраструктура.
 • Запознаване с действително функциониращи правила и процедури.
 • Анализ на съществуващите процедури за работа.
 • Анализ на договорите (гаранционни условия, SLA договори и съпорт) за поддръжка на хардуер и специализиран софтуер.
 • Анализ на разпределението на функциите и отговорностите м/у служители и отдели.
 • Проверка на координацията между структурите, свързани с управленските информационни системи.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА АКТИВИТЕ

 • ИТ инфраструктура (електрозахранване, комуникационна мрежа, климатизация, контрол на достъпа, СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване).
 • Активни мрежови устройства.
 • Телефония.
 • Публични комуникации (основен/резервен интернет доставчик).
 • Eлектронна поща, интернет сайт, защита на комуникациите и електронната поща.
 • Сървъри, архивиране на електронната информация, осигуряване на непрекъснатост на процесите.
 • Работни компютри.
 • Периферни устройства: принтери, скенери, копирни машини.
 • Лицензи за системен и приложен софтуер.
 • Ползване на консумативи.
 • Специализирани системи за сигурност на фирмата (Сигнално-охранителна система, Система за видеонаблюдение, Система за пожароизветяване, Система за контрол на достъпа, Система за измерване на температура и влажност в сървърното помещение и сигнализация, Firewall, Antispam, Antivirus, строга автентикация, Data Loss Prevention).
 • Системи за фирмено управление (ERP, CRM).

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ

 • Проследяване на лицензите – License tracking.
 • Съответствие между лицензирани – използвани приложения.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

ИЗПОЛЗВАЕМОСТ НА СОФТУЕРА

 • Мониторинг.
 • Докладване на тенденции.
 • Предложение за оптимизиране.

АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

 • Запознаване с процедурите за достъпност на информацията и видовете автентикация.
 • Проверка и тестване на резервираността на ИТ ресурсите (сървъри, сториджи, защитни стени, мрежово оборудване и др.)
 • Проверка и тест на възможностите за създаване на резервни копия (back-up) на данните и системите.
 • Проверка и тестване на мерки за възстановяване на приложенията в случай на недостъпност на системата или данните.
 • Проверка на договорите (гаранционни условия, SLA договори и съпорт) за поддръжка на хардуер и специализиран софтуер.
 • Проверка на времето за реакция и отговорностите.
 • Проверка на софтуерите за информационна сигурност и тяхната експлоатация.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Оценка и анализ от ЕВРИСТА
 • Контрол на трафика.
 • Защита на информацията.
 • Системни препоръки.
 • Работни процеси.
 • Софтуерни лицензи.
 • Обучение и квалификация.