В този раздел са изложени някои от популярните решения, които внедряваме. Практиката ни показа, че ползването на тези технологични решения подпомагат отлично бизнес и производствените процеси на нашите клиенти.
  1. Аутсорсинг на ИТ
  2. Информационна сигурност
  3. Backup & Disaster Recovery
Препоръчваме Ви да обърнете специално внимание на ИТ секюрити решенията. Разполагаме с богат опит и специалисти.
Постарахме се да опишем решенията на достъпен език, за да са разбираеми за поширок кръг от хора, специалисти в други области.
Динамиката на технологиите, с които работим ни дава различни полезни за Вас нови решения. Трудно можем да споделим с Вас всичко, което усвояваме ежедневно. За това, моля Вие задавайте въпроси, поставяйте Вашите казуси на тел. 02 817 3230 и имейл: support@evrista-bg.com.

 

Благодарим предварително за вниманието, с което ще ни удостоите.