Фирменият ни екип е съставен от специалисти, които повече от 17 години работят заедно в областта на ИТ поддръжката и информационната сигурност.
Всеки от нас има специфична технологична специализация и персонални отговорности към клиентите си.
Как обслужваме клиентите си:
  • Всеки наш редовен клиент има персонален отговорник по всякакви технически и сервизни въпроси и персонален отговорник по всякакви търговски и финансови въпроси.
  • Отговорниците са на разположение чрез телефон, имейл и заявка през онлайн тикетинг системата ни на адрес: https://support.evrista-bg.com/.
  • Персоналните отговорници имат удоволствието да правят две неща: да търсят и намират креативни решения на клиентските казуси и да изпълняват стриктно поетите ангажименти и сключените договори.
  • Информацията се координира и насочва от наш сътрудник в офиса. Договореното обслужване на място при клиента се извършва от технически и търговски специалисти с наш транспорт.
  • Дистанционното обслужване, когато е договорено и възможно, се извършва по телефон или през отдалечена интернет връзка с клиентските ИТ ресурси.
  • Физическите доставки до клиентите се извършават от наш доверен и бърз специалист доставки.
Компютърна поддръжка от ЕВРИСТА