Решения за Backup & Disaster Recovery от ЕВРИСТА

Решения за Backup & Disaster Recovery

Backup (архивирането) е задължителен процес. Обхваща следните компоненти на ИТ инфраструктурата: Сървъри (самостоятелно инсталирани и виртуални машини) – периодичност – минимум веднъж дневно. Бази данни – периодичност – минимум веднъж дневно – желателно и по-често. Комуникационни и защитни устройства (рутери и защитни стени) – периодичност – след всяка промяна в настройките. Мрежови управляеми комутатори –…

Прочетете повече

Решения за информационна сигурност

Под информационна сигурност разбираме мерките за защитата на информацията и поддържащата я инфраструктура от случайни или преднамерени въздействия. В информационно общество наличността на информация е основна нужда. Информационната сигурност е един от най-важните аргументи, от бизнес гледна точка, за управление на информационните системи и надеждното съхраняване на данните на организацията. Експертите на ЕВРИСТА ЕООД в…

Прочетете повече

Лидерът в ИТ аутсорсинга

Фирма ЕВРИСТА ЕООД извършва професионален ИТ АУТСОРСИНГ 1 на услуги в областта на информационните технологии (ИТ) Всяка фирмена организация има основни, второстепенни и спомагателни дейности, за които се грижат съответните специалисти. Те имат нужда от работна среда, заплащане,осигуровки, развитие и обучение. Всеки мениджър периодично оценява вложените средства и придобитите ползи. Често пъти се стига до…

Прочетете повече