Ние добавяме стойност към инвестициите Ви!

Основните ни дейности за две:
  • Абонаментна поддръжка на компютърна и комуникационна техника и на системен и приложен софтуер.
  • Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за информационна сигурност (защитени ИТ комуникации, работен процес, данни, възстановяване след инциденти).
Преобладаващите ни клиенти са амбициозни частни фирми с визия за развитие и строга бюджетна политика.
Компютърна поддръжка и информационна сигурност са дейности, които изискват специалисти с постоянно обучение, развитие и висока квалификация. Ето защо е изгодно да бъдат аутсорснати към специализирани организации като нашата.
Работим с фокус върху изграждане и поддържане на високотехнологични решения, водещи до повишена ефективност и снижени разходи за КЛИЕНТА.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

В рамките на комплексното обслужване извършваме професионално и следните дейности:

  • 11. Доставка и инсталация на VoIP телефонни централи.
  • 12. Доставка и инсталация на средства за информационна сигурност. В това число: антивирусни и антиспам решения, строга автентикация, криптиране на данни, DLP (Data Loss Prevention), защитни стени и други специализирани решения.
  • 13. Доставка и инсталация на архивиращи решения, решения за непрекъснатост на работни процеси и високопроизводителни системи за обработка на информацията.
  • 14. Внедряване на надеждни решения във всяко ниво на информационната система – възстановяване след инциденти (Disaster Recovery Solutions), високонадеждни клъстерни решения (High Availability Clusters).
  • 15. Активно съдействие при внедряване на CRM и ERP.