НИЕ ДОБАВЯМЕ СТОЙНОСТ КЪМ ИНВЕСТИЦИИТЕ ВИ!

EВРИСТА ЕООД e българска аутсорсинг компания в областта на информационните технологии (ИТ).
Ние поддържаме Вашата информационна система в пълна работоспособност.
Изграждаме модерни технологични решения за корпоративни клиенти и създаваме трайни тенденции за развитие на клиентската информационната инфраструктура.
Ние сме Вашият нает ИТ персонал.
Разработваме и внедряваме решения в областта информационните технологии, съобразени с Вашите интереси, заставаме на Вашата позиция, разглеждаме възможните решения, разработваме оптималното с оглед постигане на най-висок качествен показател в рамките на оптималния разход и бъдещото развитие. С нашите решения ще Ви помогнем да планирате и оптимизирате разходите си за информационни технологии.
Фирменият ни екип е съставен от специалисти, които повече от 17 години работят заедно в областта на ИТ аутсорсинга и системната интеграция.
Всеки от нас има специфична технологична специализация и персонални отговорности към клиентите си. Фирма ЕВРИСТА ЕООД е създадена през 2006 г. вследствие на растежа, специализиране и разделяне на дейността на фирма ЕСКОМ България ЕООД. ЕВРИСТА ЕООД пое всички договори и ангажименти на ЕСКОМ България ЕООД по отношение на работата с крайни клиенти. И двете фирми са част от ИТ холдинга ПИМ ПРИМА АД.
1. ИТ Аутсорсинг: изпълняваме абонаментна поддръжка на компютърна и комуникационна техника и на системен и приложен софтуер
  • За големи организации ролята ни е да поемем трудоемките дейности на ИТ отдела, за да може специалистите Ви да се съсредоточат върху сложните системни за управление.
  • За малки и средни фирми ролята ние е да поемем отговорността за пълната поддръжка, за да се фокусирате върху основната си дейност при гарантирани качествени информационни технологии и фиксиран бюджет.
2. Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за информационна сигурност (защитени ИТ комуникации, работен процес, данни, планирано възстановяване след инциденти)л
Преобладаващите ни клиенти са амбициозни частни фирми с визия за развитие и строга бюджетна политика. Компютърна поддръжка и информационна сигурност са дейности, които изискват специалисти с постоянно обучение, развитие и висока квалификация. Ето защо е изгодно да бъдат аутсорснати към специализирани организации като нашата.
Работим с фокус върху изграждане и поддържане на високотехнологични решения, водещи до повишена ефективност и снижени разходи за КЛИЕНТА. В рамките на комплексното обслужване извършваме професионално и следните дейности:
1. Експертна намеса в критични ситуации и за нови клиенти
2. Одит на ИТ инфраструктура
3. Тест за уязвимост на ИТ инфраструктура
5. Проектиране на ИТ инфраструктура
6. Изграждане на мрежи, комуникации, видео наблюдение
7. Проектиране и изграждане на междумрежови комуникации
8. Доставка и инсталиране на сървъри и клъстери
9. Виртуализация на сървъри и миграция от физически към виртуални машини
10. Доставка и инсталация на компютърна техника и периферия
11. Доставка и инсталация на VoIP телефонни централи
12. Доставка и инсталация на средства за информационна сигурност. В това число: антивирусни и антиспам решения, строга автентикация, криптиране на данни, DLP (Data Loss Prevention), защитни стени и други специализирани решения.
13. Доставка и инсталация на архивиращи решения, решения за непрекъснатост на работни процеси и високопроизводителни системи за обработка на информацията.
14. Внедряване на надеждни решения във всяко ниво на информационната система – възстановяване след инциденти (Disaster Recovery Solutions), високонадеждни клъстерни решения (High Availability Clusters)
15. Активно съдействие при внедряване на CRM и ERP
При изграждането на комплексните си интегрирани информационни решения фирмата продава и интегрира хардуер и софтуер от различни производители със съответното ниво на установени търговски взаимоотношения и техническа компетентност.
Ние Ви осигуряваме качествен сервиз с необходимите Ви времена за реакция и отстраняване на проблема, според вида и критичността на ИТ приложението за Вашия бизнес в следните градове (и райони около тях): София, Пловдив, Бургас, Шумен, Плевен, Варна, Русе, Силистра, Велико Търново, Търговище, Монтана, Благоевград.