Специалист Поддръжка и Сервиз Корпоративни клиенти (Реф. No 004)

 • Извършване на сервизна дейност и поддръжка по договори за абонаментно обслужване на клиентска ИТ инфраструктура.
 • Разработване и внедряване на технологични решения за корпоративни клиенти – изграждане на ИТ инфраструктура, комуникационни решения, виртуални частни мрежи, защитни стени и решения за информационна сигурност, инсталиране, поддръжка и сервиз на компютърна и комуникационна техника и софтуер
Отговорности:
 • Намиране на нови клиенти, водене на преговори, изготвяне на оферти, продажби на нови и настоящи клиенти;
 • Поддържане на ефективна комуникация с настоящи и потенциални клиенти
 • Участие в технически презентации и демонстрации
 • Участие в разработване и предлагане на високотехнологични решения в областта на информационните технологии
 • Изготвяне на периодични отчети за извършената дейност
 • Участие в планираните фирмени обучения и сертификационни програми на ЕВРИСТА ЕООД
Изисквания към кандидатите:
 • Висше образование – профил Информационни Технологии – предимство
 • Готовност за работа в екип при високо натоварване
 • Добри комуникативни способности и умение за водене на търговски преговори
 • Владеене на английски език
 • Шофьорска книжка – предимство
 • Предишен опит на такава позиция ще бъде считан за голямо предимство
ЕВРИСТА ЕООД предлага
 • Работа в динамична среда на бързо развиваща се и тясно фокусирана ИТ компания
 • Развита система за професионални обучения и възможности за личностна изява
 • Предизвикателството на агресивна бонусна схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати
 • Социален пакет
 • Работно място в гр. София, ж.к. Дружба, ул. „Мюнхен” №8
Кандидатурите моля изпращайте на имейл: office@evrista-bg.com.

Специалист продажби Корпоративни клиенти (РЕФ. No 003)

 • Намиране на нови клиенти, водене на преговори, изготвяне на оферти, продажби на нови и настоящи клиенти
 • Поддържане на ефективна комуникация с настоящи и потенциални клиенти
 • Участие в технически презентации и демонстрации
Отговорности:
 • Намиране на нови клиенти, водене на преговори, изготвяне на оферти, продажби на нови и настоящи клиенти
 • Поддържане на ефективна комуникация с настоящи и потенциални клиенти
 • Участие в технически презентации и демонстрации
 • Участие в разработване и предлагане на високотехнологични решения в областта на информационните технологии
 • Изготвяне на периодични отчети за извършената дейност
 • Участие в планираните фирмени обучения и сертификационни програми на ЕВРИСТА ЕООД
Изисквания към кандидатите:
 • Висше образование – профил Информационни Технологии – предимство
 • Готовност за работа в екип при високо натоварване
 • Добри комуникативни способности и умение за водене на търговски преговори
 • Владеене на английски език
 • Шофьорска книжка – предимство
 • Предишен опит на такава позиция ще бъде считан за голямо предимство
ЕВРИСТА ЕООД предлага
 • Работа в динамична среда на бързо развиваща се и тясно фокусирана ИТ компания
 • Развита система за професионални обучения и възможности за личностна изява
 • Предизвикателството на агресивна бонусна схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати
 • Социален пакет
 • Работно място в гр. София, ж.к. Дружба, ул. „Мюнхен” №8
Кандидатурите моля изпращайте на имейл: office@evrista-bg.com.